In de wijk

Kennis

In een moderne wijk wonen mensen met uiteenlopende achtergronden, verschillende interesses, kleine en grote ambities en allerlei mogelijkheden. Soms valt iemand in de wijk op, door zijn of haar gedrag. Hoe gaan we daar mee om? Vaak weten we niet of en zo ja hoe te reageren of te handelen. Zonder het te willen of door te hebben, stigmatiseren we een medebewoner.

Daarom is Samen Sterk zonder Stigma het project ‘Stigma in de Wijk’ gestart. Om mensen in de wijk bewust te maken van stigma en de impact ervan. Samen met onze ambassadeurs laten we zien dat mensen zelf iets kunnen veranderen in hun wijk. De kennis die we opdoen over hoe je succesvol iets kunt aanpakken of veranderen in jouw wijk, zullen we in de loop der tijd zoveel mogelijk delen.

HANDVATTEN BIJ ONBEGREPEN GEDRAG

Wellicht wil je helpen. Of moet je actie ondernemen omdat het onderdeel is van je werk, maar weet je niet zo goed hoe. Hieronder vind je handvatten bij onbegrepen gedrag en informatie over waar dat gedrag vandaan kan komen.

BEWUSTWORDINGSBIJEENKOMSTEN

Sinds 2018 werkt Samen Sterk zonder Stigma aan het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma brengen hun eigen ervaringen in zodat begrip ontstaat. Deelnemers kunnen delen waar zij tegenaan lopen en vragen stellen over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met eenvoudige tips kunnen buren een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden