Onbegrepen gedrag: Praten in jezelf

Aan de leestafel in de bibliotheek wil jij rustig een krantje lezen, maar je wordt gestoord door een mevrouw die een eindje verderop zit. Je hoort haar al een tijdje kletsen, terwijl er niemand in de buurt is. Ze mompelt in zichzelf, soms zachtjes, maar af en toe ook zo hard dat je haar wartaal duidelijk hoort. Je vindt het maar een vreemde dame… Waarom praten mensen in zichzelf? 

Sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben de neiging wel eens in zichzelf te praten. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld, iemand:

  • ordent zijn gedachten;
  • voert een dialoog met zichzelf;
  • heeft weinig contacten en oefent zo als het ware het voeren van gesprekken.

Het betekent niet dat iemand jou wil storen of geen contact wil. En wees eens eerlijk, betrap je jezelf er ook wel eens op? Per ongeluk hardop nadenken?

BEWUSTWORDINGSBIJEENKOMSTEN

Wat zou je in deze situatie kunnen doen? Samen Sterk zonder Stigma geeft je nuttige handvatten. Sinds 2018 werken we aan het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma brengen hun eigen ervaringen in zodat begrip ontstaat. Deelnemers kunnen delen waar zij tegenaan lopen en vragen stellen over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Met eenvoudige tips kunnen buren een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden.