Aan de slag met destigmatisering op het werk?

Meer stigma, minder arbeidsparticipatie

Veel mensen durven niet open te zijn over hun aandoening uit angst voor negatieve reacties van andere collega’s en discriminatie. Bovendien zijn ze bang dat het hun carrière schaadt. Deze angst is niet geheel onterecht, want stigmatisering door werkgevers komt inderdaad voor en vormt een belemmering voor arbeidsparticipatie.

Negatieve stereotyperingen

Stress, burn-out, depressie, autisme of een andere stoornis. Ofwel, psychische gezondheid. Het gaat iedereen aan in een organisatie. De werkomgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij de psychische gezondheid van alle medewerkers. Wat weer effect heeft op de tevredenheid, motivatie en productiviteit.

42,7%
van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven een psychische aandoening
1 op de 6
werknemers heef te maken met psychische klachten of aandoeningen
25%
van de Nederlandse werknemers zou psychische problemen niet met leidinggevende bespreken
Twee mannen kijken in de camera

Zelfstigma belemmert arbeidsparticipatie

Nog een reden waarom stigma een belemmering vormt voor arbeidsparticipatie is zelfstigma.

Hierbij passen mensen met psychische problemen de negatieve stereotyperingen die in de samenleving heersen op zichzelf toe. In combinatie met een laag zelfbeeld krijgen ze het gevoel dat ze niks kunnen en dus ook beter niet kunnen proberen te solliciteren of een opleiding te volgen. Het ontmoedigt ze bij het zoeken naar werk en het kan een barrière vormen om hulp te zoeken.

Vrouw houdt koffie kopje vast

Hoe pak je destigmatisering aan?

Destigmatisering vraagt aandacht en bewustwording op alle niveaus. En binnen alle facetten van een organisatie. Daarom heeft Samen Sterk Zonder Stigma instrumenten ontwikkeld waarmee organisaties aan de slag kunnen. Ook zijn er nuttige handreikingen, tools en adviezen verzameld (op basis van kennis en onderzoek) die je als werkgever kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk en die de aanpak ondersteunen om psychische kwetsbaarheid op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het cruciaal dat de aandoening bij de werkgever bekend is. Alleen dan kan hij de steun en eventuele werkaanpassingen bieden die de werknemer nodig heeft om goed te functioneren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de werkomgeving tolerantie en openheid bevordert.

Marlies van Breugel

Openheid op het werk leidt tot openheid

Marlies van Breugel is bestuursadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook werkt ze voor P&O als projectleider diversiteit en inclusiviteit. In de Week van de Diversiteit organiseerde ze bijeenkomsten om bespreekbaarheid van psychische problemen te vergroten. De reacties tijdens de bijeenkomsten waren overweldigend: “Ik was onder de indruk van de openheid van mijn collega’s.”

Marlies van Breugel

Bestuursadviseur RVO

Lees het hele verhaal van Marlies

Wat levert het op?

Minder verzuim

Toename productiviteit

Tevreden medewerkers

Tips en tools

Wanneer psychische aandoeningen beter bespreekbaar zijn, kunnen werkgever en werknemer samen tot oplossingen komen. Mensen met een psychische gevoeligheid zoeken dan eerder hulp en herstellen sneller. Bovendien dringt dit onnodig verzuim terug en heeft dit een positief effect op de tevredenheid en productiviteit van medewerkers. Kortom: een win-win-situatie voor beide partijen. Alle reden dus om te investeren in een bedrijfscultuur die de psychische gezondheid bespreekbaar maakt.

Tips & Tools