Jongen in de klas

Op school wil je jezelf kunnen zijn

Jezelf kunnen zijn in de klas

Stigmaterisering speelt ook op school. Kinderen die anders zijn of lijken dan anderen, komen vaak in een hokje terecht.

Waarom is het belangrijk dat er geen hokjes en stigma’s meer zijn in het onderwijs? Omdat je school en je klas plekken moeten zijn met een fijne sfeer. Waar je jezelf kunt zijn, begrip hebt voor elkaar, om hulp durft te vragen en het gewoon mag zeggen als het niet zo goed met je gaat. Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten, presteren ze ook beter.

50%
van de leraren geeft aan dat leerlingen soms worden buitengesloten vanwege hun psychische kwetsbaarheid
40%
van de leraren is zelf ervaringsdeskundige op het gebied van psychische kwetsbaarheid.
De meeste leraren delen hun ervaring niet
61%
van de ouders vindt dat kinderen snel een label krijgen
Scholier aan het schrijven

Wat is er aan de hand?

Met de invoering van passend onderwijs is de diversiteit in de klas toegenomen. Dat vraagt veel van leraren en tegelijk geeft het kinderen de kans om al jong te leren omgaan met verschillen. Door op school meer begrip, ruimte en waardering te maken voor psychische diversiteit, kun je stigmatisering voorkomen.

Twee leerlingen in de klas aan het werk

Gevolgen voor kinderen en jongeren

Psychische aandoeningen kunnen al op jonge leeftijd voorkomen. Een kind met een psychische aandoening wordt vaker gepest, hoort er niet bij of wordt buitengesloten. Deze aspecten van stigmatisering zijn schadelijk en kunnen kinderen en jongeren opzadelen met een laag gevoel van eigenwaarde.

Je mag voelen zoals je je voelt

‘Je kwetsbaar opstellen door open te zijn wordt door mijn leerlingen erg gewaardeerd, ze voelen daardoor meer dat ze écht zichzelf kunnen zijn.’ vertelt Mink. ‘Ik leer ze op humoristische en lichte wijze dat je je mag voelen zoals je je voelt. Als je je eigen kwetsbaarheid laat zien, leg je een link met leerlingen die zelf niet open durven te zijn of dingen herkennen bij zichzelf. Die link is heel waardevol.’

Mink de Vries

Ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma

Waarom is destigmatisering goed?

Beter voor iedereen

Onderwijs dat toegankelijk is voor iedere leerling, met en zonder beperking, heeft voor alle leerlingen positieve effecten. Het zorgt voor een betere sociale ontwikkeling, meer sociale acceptatie en betere onderwijsresultaten.

Minder uitval

Op een school waar aandacht, ruimte en waardering is voor psychische diversiteit en gezondheid voelen leerlingen en ook leraren zich thuis. Dit leidt tot minder thuisblijvers onder de leerlingen en minder uitval bij leraren.

Eerder signaliseren

Als psychische diversiteit en mentale gezondheid bespreekbaar zijn, kunnen onderwijsprofessionals eerder problemen signaleren en in actie komen.

Hoe pak je het aan?

Vooroordelen en stigma aanpakken, dat doe je samen. Of nog beter: dat voorkom je. Een stigmavrije school vraagt om een schoolbrede aanpak. Hierbij is het zaak om vooroordelen die kinderen ervaren te doorbreken en kennis en het gedachtengoed te verspreiden onder leraren en ouders. Door aan de slag te gaan in de klas met concreet lesmateriaal krijgen leerlingen meer begrip en respect voor elkaar. Zo werken we aan een veilig schoolklimaat.

Aanpak & tools
Moeder en dochter