Je geaccepteerd voelen in je buurt, dat wil iedereen

Iedereen wil zich thuis voelen in zijn buurt of wijk, dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms kunnen buren zich zorgen maken om een medebewoner omdat ze gedrag zien dat ze misschien niet goed kennen of begrijpen. Hoe ga je daarmee om? Samen Sterk zonder Stigma weet uit ervaring dat buurtbijeenkomsten helpen.

70%
van de Nederlandse bevolking geen bezwaar om iemand met een psychische kwetsbaarheid als buurman te hebben
72%
van alle mensen met een psychische aandoening vindt dat de maatschappij weinig tolerant is
7 van de 10
mensen met een psychische aandoening ervaren vooroordelen of discriminatie.

Bijeenkomst met buren

Uit pilots met deze bewustwordingsbijeenkomsten blijken buren met eenvoudige tips een belangrijke rol te kunnen spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheid. In dit artikel kun je lezen welke ervaringen en kennis we daarmee hebben opgedaan. Er wordt verteld over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. We geven informatie, bespreken casussen en gaan met elkaar in gesprek. Er zijn mensen aanwezig met ervaring met psychische kwetsbaarheid.Zij geven vanuit hun perspectief antwoord op alle vragen.

Wat kun jij als buurtbewoner of professional in de wijk doen?

Deze casus zou aan bod kunnen komen tijdens een bewustwordingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten in de wijk gaan verder in wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. We geven informatie, bespreken casussen en gaan met elkaar in gesprek. Er zijn ook mensen aanwezig met ervaring met psychische kwetsbaarheid. Zij geven vanuit hun perspectief antwoord op alle vragen.

Uit pilots met deze bewustwording bijeenkomsten blijken buren met eenvoudige tips een belangrijke rol te kunnen spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden.

Inzicht in de problematiek van een psychisch kwetsbaar persoon is de sleutel naar meer begrip.

“Je wordt niet begrepen en niet gezien. Dan is het niet vreemd dat je de dekens ’s ochtends weer over je hoofd trekt en je bed niet uit wilt. Nacht wordt dag en dag wordt nacht. En als je midden in de nacht een goed moment hebt en je draait de volumeknop omhoog als Frans Bauer langskomt. Ja, dan veroorzaak je overlast. Inzicht in de problematiek van een psychisch kwetsbaar persoon is de sleutel naar meer begrip. Daarvoor zet ik me met hart en ziel in.”

Marie-Jeanne

Ambassadeur en ervaringsdeskundige

Lees het hele verhaal van Marie-Jeanne

Waarom is destigmatisering goed?

Je thuis voelen

Je buurt of wijk is niet alleen de plaats waar je woont, het is ook de omgeving waar je samenleeft met anderen. Het is de plek waar je je thuis, welkom en veilig wilt voelen. Contact met buren, elkaar groeten en af en toe een pakketje voor elkaar aannemen, helpt daarbij.

 

Van mens tot mens

De focus in de bewustwordingsbijeenkomsten is gericht op wat nodig is, wat werkt, wat je zou kunnen doen van mens tot mens in plaats van wat formeel hoort bij je rol. Buurtbewoners willen over het algemeen graag iets doen, maar weten soms niet goed wát ze kunnen doen.

Persoonlijk contact

Een goed samenspel tussen professionals en (actieve) bewoners zorgt ervoor dat mensen zelfstandig thuis kunnen wonen. Persoonlijk contact kan al een groot verschil maken.

 

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vrijwilligers, professionals en bewoners die in de wijk te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld gemeentes, vrijwilligersorganisaties, de politie, winkeliersverenigingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en ggz-instellingen kunnen de bijeenkomsten aanvragen.

Aanpak & tools