De mens centraal, dat bevordert herstel

Minder stigma, meer kwaliteit en herstel

Veel ggz-professionals weten hoe belangrijk destigmatisering is. Hoe belangrijk het is om niet te oordelen en geen aannames te doen op basis van een diagnose, maar te kijken naar de mens daarachter en te focussen op kwaliteiten, krachten, hoop en vertrouwen. Dat zorgt er immers voor dat de kwaliteit van de zorg verbetert, het herstel van cliënten én hun deelname aan de maatschappij versnelt, de zorgkosten omlaag gaan en er een gezond werkklimaat heerst in de organisatie.

De beste zorg bieden

Stigmatisering komt ook binnen de ggz voor. Vaak onbewust en onbedoeld. Het maakt het lastig om cliënten de beste zorg te bieden. Hulpverleners denken onbewust nog wel eens in stereotypen of kijken onbedoeld meer naar de medische diagnose van hun cliënten, dan naar de mens daarachter en de behoefte van die persoon. Zo krijgen cliënten, ondanks alle goede bedoelingen, niet de de zorg waar ze recht op hebben.

 

54%
van mensen met een psychische aandoening heeft stigmatisering door ggz-hulpverleners ervaren
70%
van deze mensen ervaart daardoor nadelige gevolgen: voor het zelfbeeld, gevoel van vertrouwen in het eigen kunnen en hoop voor de toekomst
Bijna 75%
van de ggz-hulpverleners wil zelf actief met destigmatisering aan de slag
Mensen in een bespreking.

Bespreekbaar maken binnen de ggz

Destigmatisering vraagt bewustzijn, draagvlak en een aanhoudende focus om het in elk facet van de organisatie te laten doordringen. Het omvat het opnemen van destigmatisering in het beleid en de visie van de organisatie, het trainen van medewerkers in aannemen van een destigmatiserende grondhouding én het aanbieden van zorg cliënten met betrekking tot (zelf)stigma.

Bovendien komt psychische kwetsbaarheid onder ggz-medewerkers vaker voor dan gemiddeld en is bespreekbaarheid hiervan belangrijk; dit komt destigmatisering, ook in de relatie met cliënten, ten goede.

Twee vrouwen achter een laptop.

Hoe pak je destigmatisering aan?

Destigmatisering vraagt aandacht en bewustwording op alle niveaus en binnen alle facetten van de zorg. Daarom heeft Samen Sterk Zonder Stigma een handreiking ontwikkeld waarmee ggz-professionals aan de slag kunnen. Ook zijn er nuttige tools en adviezen verzameld (op basis van kennis en onderzoek) die je als ggz-professional kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk en die de aanpak ondersteunen.

De nuance is nog zoek

In grove lijnen weten hulpverleners best veel over stigma, maar van de nuance is nog niemand zich bewust. Ik hoop echt dat binnen GGZ Rivierduinen alle teams aan de slag gaan met de tools die er nu zijn, want wij houden anders stigma in stand en dat is wat niemand wil.

Job van den Heuvel

directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist bij GGZ Rivierduinen

Lees het hele verhaal van Job

Waarom destigmatiseren?

Icoon van schuddende handen.

Sneller herstel & meer participatie

Door de mens centraal te stellen en te focussen op kwaliteiten, krachten, hoop en vertrouwen, verbetert de kwaliteit van de zorg en de relatie tussen cliënt en medewerker. Cliënten herstellen dan sneller en doen eerder weer mee in de samenleving.

Icoon van een brein.

Mentaal gezonde werkvloer

Door psychische kwetsbaarheid onder werknemers bespreekbaar te maken, ontstaat een fijn werkklimaat. Daardoor ervaren medewerkers meer werkplezier, zijn zij duurzamer inzetbaar én het komt de relatie met en behandeling van cliënten ook ten goede.

Icoon van een dalende munt.

Afname zorgkosten

Door kwalitatief betere zorg en sneller herstel te realiseren, nemen de zorgkosten af en wordt de organisatie interessanter voor financiers.

Destigmatisering: zo pak je dat aan

Om echt werk te maken van destigmatisering, en daar de vruchten van te plukken, is meer nodig dan één persoon die het ‘anders’ wil doen. Op elk niveau, in elk facet van de organisatie moet destigmatisering aandacht krijgen.

Onze aanpak
Twee mensen in een bespreking.