Vrouw op haar telefoon.

Tijd voor menselijke verhalen in de media

Journalisten hebben een grote rol

De manier waarop media berichten over mensen met een psychische aandoening heeft veel invloed op het oordeel dat anderen over hen vormen. Journalisten kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van stigmatisering van deze groep mensen.

Wat is het probleem?

Mensen met een psychische aandoening worden in de media geregeld neergezet als onberekenbaar en gevaarlijk of als ziek en zielig. De term ‘verward persoon’ wordt vaak gebruikt en dat klinkt al als iemand die je niet als buurman of -vrouw wilt.

Vooral de berichtgeving over mensen met een psychose is negatief gekleurd. Mensen met een psychose voelen zich hierdoor ernstig benadeeld. Dat komt omdat in de media vooral aandacht is voor incidenten en niet of nauwelijks voor de ‘andere kant’ van het verhaal, dat van psychosegevoeligheid.

14 x
vaker worden mensen met een psychische aandoening slachtoffer van geweld
42,7 %
van alle mensen in Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven een psychische aandoening
191.000
Nederlanders krijgen voor het eerste van hun leven een psychische aandoening
Typen

Verhalen achter de feiten

Het is belangrijk om als journalist oog te houden voor het genuanceerde, menselijke verhaal achter de feiten zonder negatieve stereotyperingen. Er zijn genoeg verhalen te vertellen die niet afschrikken, maar vertellen wat er aan de hand is. Zo ontstaat andere beeldvorming, ruimte en meer begrip.

twee vrouwen op hun telefoon

Werk je in de media?

Het ligt gevoelig en lijkt misschien ingewikkeld: op een constructieve manier berichten over feiten waarbij mensen betrokken zijn met een psychische aandoeningen. Hoe komt dat en hoe zorg je dat dat lukt? We leggen met twee voorbeelden uit hoe het werkt.

Bekijk de voorbeelden

Kees Dijkman

Blijf in gesprek gaan met journalisten

'Er is in de media veel begrip voor mensen met een psychische aandoening. Vooral als er ruimte is om je verhaal te vertellen, in alle openheid, aan een journalist die oprecht belangstelling toont. Het gaat vooral fout bij ernstige incidenten. Dan wordt dat zorgvuldig opgebouwde begrip soms in één klap onderuit gehaald. Dat gebeurt vaak door verslaggevers, die onder tijdsdruk en door de druk om te ‘scoren’ een direct verband leggen tussen psychische problemen, verward gedrag en moord – alsof die drie logisch uit elkaar voortvloeien. Daarom blijft het nodig om - op een rustig moment - in gesprek te gaan met journalisten.'

Kees Dijkman

Projectmanager media Samen Sterk zonder Stigma

Betere berichtgeving

Nieuwsmedia die in hun berichtgeving een breed, gedifferentieerd en genuanceerd beeld geven van mensen met psychische aandoeningen bedienen hun publiek beter dan media die meegaan in de heersende negatieve stereotypen.

Meer begrip

Evenwichtige berichtgeving daagt bij aan een realistisch beeld van mensen met een psychische aandoening in de samenleving. Daardoor ontstaat er ruimte voor begrip.

Positiever publiek

Lezers, luisteraars, kijkers, klikkers en swipers worden niet per se blij van negatieve berichtgeving rond mensen met een psychische aandoening. Het gaat immers om mensen als ieder ander, al hebben ze problemen. Het gaat om mensen zoals jij, je partner, je familie, je vrienden, buren of collega’s.

Handvatten voor de media

Samen Sterk zonder Stigma heeft tips en tools ontwikkeld, waarmee journalisten en woordvoerders zien wat zij aan (de)stigmatisering in de media kunnen doen.

Bekijk tips en tools
Gesprek tussen een man en vrouw