Op het werk

Openheid op het werk leidt tot openheid

Marlies van Breugel

Marlies van Breugel is bestuursadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook werkt ze voor P&O als projectleider diversiteit en inclusiviteit. In de Week van de Diversiteit organiseerde ze bijeenkomsten om bespreekbaarheid van psychische problemen te vergroten. De reacties tijdens de bijeenkomsten waren overweldigend: “Ik was onder de indruk van de openheid van mijn collega’s.”

Marlies vertelt: “Eerder dit jaar zag ik de cijfers van onze arbodienst. Een flink deel van de langdurig zieken kampt met psychische problemen. Ook zie ik soms de worsteling van collega’s, zowel in de rol van manager als medewerker. Iemand van de OR wees me op de activiteiten van Samen Sterk zonder Stigma. En met de ‘Week van de Diversiteit’ voor de boeg dacht ik: laat ik eens kijken wat medewerkers van RVO.nl hiervan vinden.

HANDVATTEN VOOR BESPREEKBAARHEID

Op alle zes vestigingen in het land waren bijeenkomsten. Daar spraken zowel een medewerker als een ambassadeur van Samen Sterk: een praktisch én een persoonlijk verhaal. De organisatie van de bijeenkomsten viel reuze mee, maar het aantal aanmeldingen was wel even spannend. Gelukkig hielp een extra mail vanuit de OR: binnen een paar uur waren de bijeenkomsten goed gevuld.

Bij mijn weten is nooit eerder iets georganiseerd rondom psychische diversiteit op het werk. Het was daarom afwachten hoe mensen zouden reageren. Ik hoopte dat er een ambassadeur zou opstaan. Iemand met eigen ervaring die kan kijken hoe we bespreekbaarheid op de kaart zetten binnen RVO.nl. Mijn verwachting werd overtroffen: bij alle bijeenkomsten waren verschillende aanwezigen die hiermee verder willen binnen hun eigen vestiging. Mensen die hun verhaal willen delen, en kijken hoe het management meer handvatten kan krijgen voor bespreekbaarheid. Enkele mensen gaan zelf met openheid aan de slag, samen met een vertrouwenspersoon, Arboarts of bedrijfsmaatschappelijk werk. Zo mooi dat zoveel mensen zich direct zo betrokken voelen bij dit onderwerp. En er is inderdaad een ambassadeur die ook namens de hele organisatie dit thema op de agenda wilt zetten. Op korte termijn heb ik al een afspraak met hem bij Samen Sterk zonder Stigma en daarna met het directieteam!

VERBORGEN BEHOEFTE

Ik was onder de indruk van de openheid tijdens de bijeenkomsten van mijn collega s en de mooie gesprekken die ontstonden. Ik verwachtte dat men gereserveerder zou zijn. Maar mijn collega’s waren juist open, soms voor het eerst op het werk.
Mijn conclusie: openheid leidt echt tot meer openheid, ik zag het gebeuren. De algemeen directeur vroeg mij na afloop: ‘Hoe snel kun je bij mij zitten met een vervolgplan?’ Een enorm compliment: blijkbaar is een verborgen behoefte in de organisatie blootgelegd. Ziekteverzuim kun je nooit helemaal voorkomen. Maar verzuim verkorten en werkplezier vergroten kan wel. We willen een organisatie zijn waar we mensen inzetten vanwege hun unieke talenten. En goed bespreken wat iemand nodig heeft om optimaal tot zijn recht te komen. Openheid over psychische kwetsbaarheid is daarbij volgens mij heel belangrijk!”