Onbegrepen gedrag: Schreeuwen op straat

Je zit bij de speeltuin in je buurt en op een van de bankjes zit ook een meneer in zijn eentje. Hij schreeuwt uit alle macht ‘dat de wereld op deze manier naar de hel gaat. Niemand is te vertrouwen!’. Waarschijnlijk schrik je. En als hij maar rare zinnen blijft uitspugen, gaat het flink op je zenuwen werken. Negeer je hem of ga je het gesprek aan?

Veel mensen lopen met een boogje om schreeuwende mensen heen. Dat is heel normaal, menselijk gedrag. We zijn allemaal geprogrammeerd om in een paar tellen te beoordelen of we gevaar lopen als we iemand ontmoeten en schreeuwen boezemt ons angst in. Je associeert het al snel met agressie.

In feite komt schreeuwen meestal voort uit angst. De meneer in je parkje is waarschijnlijk bang en totaal ongevaarlijk. Hij beseft niet dat hij anderen tot last is en dat is zijn bedoeling ook helemaal niet.

BEWUSTWORDINGSBIJEENKOMSTEN

Wat zou je in deze situatie kunnen doen? Samen Sterk zonder Stigma geeft je handvatten. Sinds 2018 werken we aan het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma brengen hun eigen ervaringen in zodat begrip ontstaat. Deelnemers kunnen delen waar zij tegenaan lopen en vragen stellen over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Met eenvoudige tips kunnen buren een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden.