Verward gedrag: overlast van (huis)dieren

Een mevrouw met tien katten, een meneer die elke dag de duiven voert. De buurt vindt ze vreemd en lastig. Maar soms is een psychische kwetsbaarheid de reden dat mensen wel erg ver gaan in hun dierenliefde. Hoe zit dat?

Dieren kunnen heel belangrijk voor je zijn als je te maken hebt met een psychische kwetsbaarheid. Zeker als je negatieve ervaringen hebt opgedaan met je medemens. Of als je je schaamt tegenover anderen.

Dieren:

  • oordelen niet
  • zeggen niet dat je dom, lelijk of raar bent
  • zijn loyaal en aanhankelijk
  • wijzen je nooit af
  • zorgen voor een invulling van je dag
  • hebben jou nodig
  • kun je je liefde geven

Misschien heb je negatieve ervaringen opgedaan met mensen, schaam je je voor je problemen en belemmert dat je in je contacten. Dieren oordelen niet, ze zijn loyaal en aanhankelijk en zullen je nooit afwijzen. Als je huisdieren hebt, heb je een reden om ’s ochtends op te staan en wellicht om naar buiten te gaan. Het kan fijn zijn om iets te hebben om voor te zorgen, je huisdieren hebben je nodig.

BEWUSTWORDINGSBIJEENKOMSTEN

Hoe ga je het gesprek aan als je overlast ervaart van iemands huisdieren? Of omdat iemand telkens buiten dieren voert en dat mogelijk te maken heeft met een psychische kwetsbaarheid? Samen Sterk zonder Stigma biedt tips en handvatten. Sinds 2018 werken we aan het verminderen van vooroordelen in de wijk door openheid over psychische aandoeningen tijdens zogenaamde bewustwordingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over wat het betekent om een psychische kwetsbaarheid te hebben en hoe (zelf)stigmatisering werkt. Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma brengen hun eigen ervaringen in zodat begrip ontstaat. Deelnemers kunnen delen waar zij tegenaan lopen en vragen stellen over het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Met eenvoudige tips kunnen buren een belangrijke rol spelen in de destigmatisering en participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden.