In de GGZ

Beyond the Label

Ook ggz-professionals kunnen (onbewust) vooroordelen hebben en stigmatiseren. Dat is heel normaal, want iedereen heeft nu eenmaal vooroordelen. Maar de potentiële impact van stigma door een hulpverlener is groot, omdat de zorgverlener een belangrijk persoon is voor de cliënt. Daarom haalde Samen Sterk de toolkit ‘Beyond the Label’ naar Nederland.

Waarom deze toolkit?

De toolkit Beyond the Label is ontwikkeld om zorgprofessionals bewust te maken van hun eigen (voor)oordelen en daarmee het stigma in de behandeling en de relatie tussen zorgprofessional en cliënt te verminderen. De toolkit is in Canada ontwikkeld en daar geregistreerd als evidence based. In 2017 heeft Samen Sterk de toolkit vertaald naar de Nederlandse context.

Deze tool is interessant voor hulpverleners, maar ook voor iedereen die in een andere functie binnen de ggz werkzaam is, bijvoorbeeld voor managers, kwaliteitmedewerkers en of communicatieprofessional.

Hoe werkt het?

Beyond the Label is een toolkit voor ggz-professionals, bestaande uit 14 verschillende werkvormen. Deze werkvormen zijn bedoeld om een open dialoog over stigma op te starten tussen zorgprofessionals onderling. Het idee hierachter is dat dóór deze open dialoog, de zorgprofessionals zich (meer) bewust worden van hun eigen (voor)oordelen ten opzichte van de cliënt én de (mogelijke) impact daarvan op de cliënt/herstelproces van de cliënt. Vanuit dit bewustzijn kan dan vervolgens gekozen worden voor ander/meer wenselijk gedrag.

De werkvormen uit de toolkit kunnen op een laagdrempelige manier ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens intervisiebijeenkomsten, teambijeenkomsten of andere overlegvormen. Daarnaast kun je zelf een keuze maken in het aantal en welke werkvormen je gebruikt, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt en welke onderwerpen je belangrijk vindt als team.

“Ik vind Beyond the Label heel zorgvuldig in alle informatie en de oefeningen die eraan gekoppeld zijn. Daarnaast zijn de oefeningen gewoon heel leuk. Het is interactief en je wordt echt uitgedaagd om zelf na te denken. Het team gaf als feedback dat ze zich er nu meer bewust van zijn dat ze vooroordelen hebben.”

Het uitvoeren van Beyond the Label hoeft zich overigens niet alleen op de zorgprofessionals te richten, maar kan bij alle afdelingen binnen de organisatie ingezet worden. Denk aan de receptie, HR, beleid- en kwaliteitsmedewerkers.

Bekijk de bijbehorende powerpoint.

Download (pdf)