In de wijk

Argumentatie – in de Wijk

Hoewel zo’n 70% van de Nederlandse bevolking geen bezwaar heeft om een (ex)psychiatrische patiënt als buurman te hebben, blijkt het contact onderling vaak niet frequent noch diepgaand (Gotink et al., 2018).

Door onwetendheid wordt het gedrag van mensen met een psychische aandoening vaak niet begrepen, wat kan leiden tot zorgen of angst bij mensen uit de buurt. Daardoor kunnen mensen met een psychische aandoening worden vermeden, onvriendelijk bejegend of (sneller) te maken krijgen met door buurtbewoners ingeschakelde politie, wat kan leiden tot bevestiging van het stereotype beeld. Juist nu, vanwege transities in de zorg, meer mensen met psychische aandoeningen in de wijk wonen*, is inclusie van deze groep van toenemend belang zodat íedereen in de wijk zich thuis voelt.

Download (pdf)