In de media

Argumentatie Media

Hoe nieuwsmedia bericht over mensen met een psychische aandoening, bepaalt mede het oordeel dat anderen over hen vormen. Journalisten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van stigmatisering. In de praktijk zien we veel negatieve beeldvorming in de berichtgeving. Tijd om stigmatisering in de media aan te pakken, vond Samen Sterk zonder Stigma in 2015. Dit is wat we gedaan hebben.

Bij de start is het idee vooral om woordvoerders te beïnvloeden – de bronnen van journalisten – en niet de journalisten zelf. Als woordvoerders zich genuanceerder uitlaten, kan dat ook de berichtgeving evenwichtiger maken. Die gedachte baseren we op de notitie Te gek voor woorden – Stigma en media van journalist Malou van Hintum. ‘Journalisten hebben altijd een idee waarom ze iets nieuwswaardig vinden en ze vinden het een buitengewoon slecht idee als anderen dat met hun gemaar en genuanceer (deels) onderuit schoffelen. Daar komt bij dat journalisten erg gesteld zijn op hun onafhankelijkheid en vrijheid. Ze zetten hun hakken in het zand zodra de suggestie wordt gewekt dat daaraan wordt getornd,’ schreef Van Hintum. En even verderop, in dezelfde notitie: ‘Journalisten worden heel snel moe van een verongelijkte toon.’

Meer lezen? Download de pdf.

Download (pdf)