Op school

In mijn schoenen (groep 7)

In deze les leren kinderen op een leuke manier écht contact te maken met klasgenoten die anders lijken dan zij. Leerlingen in groep 7 vragen elkaar in interviews naar hobby’s en huisdieren, maar bijvoorbeeld ook naar zelfbeeld, gevoelens en hulp zoeken. Zo ervaren ze dat je in iemand verdiepen zorgt voor begrip en verbondenheid. Na afloop delen ze de interviews met de klas.

Voor wie is de tool bedoeld?

De les bestaat uit een digibordmodule, lesbrief en materialen voor leerlingen. De les is geschikt voor groep 7 van de basisschool. De les duurt 1 à 1,5 uur.

De download bevat een lesbrief, tips voor een goed interview, intervievragen en een print-out met percentages.

Wat is het effect?

Leerlingen uit groep 7 gaan:
elkaar beter leren kennen
zich op een open manier verdiepen in anderen
zich bewust worden van overeenkomsten, verschillen en eigen vooroordelen
ervaren dat contact voor begrip en/of verbondenheid zorgt

Download de tools (.zip)