Op school

Hokjesdenken (volwassenen)

Anderen indelen in hokjes is heel menselijk en kan soms zelfs voordelen hebben. Maar hokjes scheppen ook bepaalde beelden en verwachtingen, die vaak niet kloppen. De activiteit Hokjesdenken begin je door de deelnemers in te delen in hokjes. Vervolgens ga je de deelnemers uitdagen eruit te stappen en te kiezen voor andere hokjes. Aan de hand van persoonlijke stellingen kunnen de deelnemers laten zien wie ze écht zijn
en komen ze erachter hoeveel ze eigenlijk gemeen hebben. Daarnaast ontdek en waardeer je als groep de verschillen die er ook zijn. Dit leidt tot een gevoel van verbondenheid en meer begrip voor elkaar.

Voorbereiding

  1. In deze lesbrief vind je alle informatie en in de bijlagen de materialen die je nodig hebt om de activiteit ‘Hokjesdenken’ te doen.

Download (zip)