In de GGZ

Bij Nader Inzien

De impactproductie biedt een laagdrempelig en interactief kader om met collega’s te spreken, te leren en te reflecteren op de impact van stigmatisering in de ggz, waarmee je de kennis, het bewustzijn en het handelingsperspectief van jou en je collega’s vergroot én daarmee de kwaliteit van zorg verbetert.

Wat is Bij Nader Inzien?

Als je herstelondersteunend wilt werken, is destigmatiserend werken een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dat nog beter doen? De impactproductie ‘Bij nader inzien’ – die in 2020 al 150 keer werd aangevraagd! – helpt je hierbij. Deze tool van Samen Sterk zonder Stigma biedt een laagdrempelige manier om met collega’s in gesprek te gaan over thema’s die iets te maken hebben met stigmatisering binnen de ggz. Je vergroot je kennis, bewustzijn en handelingsperspectief en daarmee verbeter je de kwaliteit van zorg.

Toegangsgegevens

De filmfragmenten zijn te alleen te bekijken met een toegangscode. Wil je met Bij Nader Inzien aan de slag? Vraag de toegangscode dan aan via Liesbeth van Gent via lgent@denederlandseggz.nl

Download (pdf)