Bereik meer, destigmatiserende campagnes

Jouw (sociale) organisatie heeft een boodschap en jouw rol is om deze boodschap op zoveel mogelijk (relevante) mensen over te brengen. Campagne voeren is dan een logische keus. Op het gebied van psychische gezondheid voeren dan ook veel organisaties campagne. Om mensen te informeren, om aandacht te vragen voor een issue of om mensen aan te zetten om hulp te vragen.

In deze handleiding vind je:

Meer kennis over stigma en destigmatisering.

Een samenvatting van de kennis op basis van onderzoek uit binnen- en buitenland die bijdraagt aan bewustwording, awareness en verandering (destigmatisering).

Een toelichting bij de werkzame componenten die op lange termijn leiden tot destigmatisering.

Informatie over de onbedoelde effecten en gevolgen van bepaalde boodschappen.

Beknopte achtergrondinformatie over onderzoek naar binnen- en buitenlandse destigmatiseringscampagnes.

Download (pdf)