Op het werk

Voordelen van bespreekbaarheid

Door onwennigheid en onwetendheid ontbreekt het vaak aan aandacht voor werknemers met een psychische aandoening. Samen Sterk kijkt met werkgevers en hun werknemers wat ze nodig hebben om blijvend goed te kunnen functioneren.

In de praktijk gaat het vaak om aanpassingen en ondersteuning waarop andere medewerkers ook een beroep kunnen doen. Als zij daaraan behoefte hebben natuurlijk. Openheid levert de werkgever belangrijke voordelen op:

  • Daling van het ziekteverzuim
  • Verbetering van de productiviteit
  • Toename van het werkplezier
  • Samen zoeken naar oplossingen
  • Focus op duurzame inzetbaarheid en talent
  • Toename welzijn werknemers
  • Waardering van diversiteit
  • Een ‘gezonde’ organisatie met een divers personeelsbestand
  • Goed werkgeverschap en een concrete invulling van MVO doelstellingen

Kijk ook op e-learning vergroot kennis werkgevers.