In de GGZ

Quickscan Destigmatisering

Waarom deze Quickscan?

Destigmatiserend werken is onderdeel van professioneel en herstelondersteunend handelen. Daarom is het noodzakelijk dat professionals zijn voorzien van kennis en tools met betrekking tot destigmatiserend werken.

De QuickScan Destigmatisering biedt hulpverleners in de ggz
een instrument om destigmatisering op laagdrempelige wijze bespreekbaar te maken en geeft het team handvatten om hier mee aan de slag te gaan. In de verwachting dat dit er uiteindelijk toe bijdraagt dat cliënten minder stigma ervaren in de hulpverlening.

Download (pdf)