Op school

Flyer 10 tips voor leraren

Daarom is de jongerenraad van De Jutters (specialist in Kinder- en Jeugdpsychiatrie) samen met Kompassie (onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid) om de tafel gegaan. In een flyer hebben zij 10 aanbevelingen geformuleerd voor docenten, vooral bedoeld om meer begrip te krijgen voor de situatie waarin de jongeren zitten.

De aanbevelingen zijn heel concreet en voor docenten direct toepasbaar in de praktijk. Tegelijk vragen sommige aanbevelingen om een andere houding, of een andere manier van organiseren binnen de school.

Download (pdf)