In de GGZ

Dit doet het met ons (tool voor publieks-communicatie)

De publiekscommunicatie van GGZ-instellingen kan bijdragen aan destigmatisering van psychische aandoeningen en het verminderen van zelfstigma. Maar dat gaat niet vanzelf. Zeker, het past in het beleid van veel instellingen. Communicatiemedewerkers zijn van goede wil. Maar in de snelheid van werken met beperkte middelen kunnen er ongewild toch routines insluipen die minder bijdragen aan dit doel. Ook ben je je lang niet altijd bewust hoe jouw communicatie aankomt bij mensen met een psychische aandoening zélf. In deze notitie beschrijven we een tool om met een kleine groep ervaringsdeskundigen feedback te geven op de publiekscommunicatie van GGZ-instellingen, om ze te helpen scherper te worden op hun uitingen en bewuster bij te dragen aan destigmatisering.

Deze tool is begin 2021 ontwikkeld in een pilot door Samen Sterk zonder Stigma, in samenwerking met de afdeling communicatie van Parnassia Groep GGZ.

Uitgangspunten

Deze tool gaat uit van de volgende randvoorwaarden.

  • De afdeling communicatie van de betrokken GGZ-instelling staat open voor het krijgen van feedback door mensen met een psychische aandoening op de publiekscommunicatie.
  • De mensen die deze feedback geven, hebben door opleiding of ervaring inzicht in publiekscommunicatie. Ze kunnen tevens opgeleid zijn als ervaringsdeskundige, maar noodzakelijk is dat niet.
  • De tool levert geen ‘objectieve’ feedback, (in de zin van: cijfermatige onderbouwing, bijvoorbeeld op het gebruik van bepaalde termen of manieren van communiceren) maar ‘cumulatieve subjectieve’ feedback op grond van wat de bekeken uitingen ‘doen’ met de mensen die de feedback geven. Doordat meerdere mensen met een psychische aandoening de uitingen bekijken en beoordelen ontstaat een beeld waar de instelling mee verder kan werken.

  • De inzet van de tool wordt gecoördineerd door een communicatieprofessional. Dat kan iemand zijn vanuit de organisatie zelf of iemand van een externe organisatie.
  • De uitkomsten zijn gericht aan de instelling en niet bestemd voor publicatie. Er is dus ook geen sprake van vergelijking (benchmark) met andere instellingen.
Download (.zip)