In de GGZ

Destigmatiserend werken op de ggz-werkvloer – een blauwdruk

Een belangrijk onderdeel van destigmatisering binnen de ggz is het creëren van een werkomgeving die voor medewerkers veilig is, waarin ze open kunnen zijn over wat ze willen vertellen en waarin stigma actief wordt tegengegaan. In deze blauwdruk geven we een aantal concrete handvatten om destigmatisering op de ggz-werkvloer uit te voeren. Voor een uitgebreidere uitleg over hoe je een project rondom destigmatisering in de ggz implementeert verwijzen we je graag naar de ‘handreiking: implementatie van destigmatisering in de ggz’. De informatie en tips uit deze blauwdruk zijn mede tot stand gekomen door het draaien van een pilot ‘Destigmatisering op de ggz-werkvloer’ bij vijf teams van GGZ Rivierduinen en GGZ Breburg.

Waarom werken aan destigmatisering op de ggz-werkvloer?

Eén op de zes werknemers in Nederland heeft een psychische aandoening en binnen de ggz heeft zelfs 47% van de medewerkers zelf ervaring met een (psychische) kwetsbaarheid. Stigmatisering op de werkvloer kan leiden tot uitsluiting en discriminatie én uiteindelijk neemt het verzuim daardoor toe. Daarnaast: als je wilt bereiken dat stigmatisering in het contact tussen hulpverleners en cliënten geen kans krijgt, dan is het ook belangrijk dat er geen sprake is van ‘interne’ stigmatisering in het contact tussen collega’s. Het is dus van groot belang om stigmatisering op de ggz-werkvloer aan te pakken. Lees hierover meer in de argumentatie.

Chec

Download (pdf)