Op school

Argumentatie Onderwijs

Ruim vier op de tien Nederlanders krijgen op enig moment in hun leven een psychische aandoening. Dat heeft vaak grote invloed op hun leven en functioneren. Niet alleen volwassenen krijgen ermee te maken: een groot deel van de aandoeningen komt voor het eerst tot uiting op jonge leeftijd (driekwart voor de leeftijd van 24 jaar, de helft zelfs voor 14 jaar).

In 2017 had 15,7% van de basisschool­ leerlingen en 20% van middelbare schoolleerlingen (indicatoren van) psychische problemen. Het percentage kinderen en jongeren met ‘psychosomatische’ klachten ligt nog hoger (40% van de kinderen in het basisonderwijs en de helft van de jongeren op de middelbare school). Ook ervaren kinderen veel druk vanuit hun omgeving en school. Het aantal middelbare schoolleerlingen
dat druk door schoolwerk ervaart, is tussen 2001 en 2017 verdubbeld. De coronacrisis en –maatregelen brengen hun mentale gezondheid nog verder in gevaar.

Download (pdf)