In de wijk

Ontwikkelwerkplaats ‘Zachte landing in de wijk’

Steeds meer dakloze mensen gaan wonen in de wijk met ambulante ondersteuning. Dat leidt geregeld tot weerstand vanuit de wijk. Om prettig samenleven in de wijk te bevorderen start Samen Sterk in Den Bosch, met dank aan een subsidie van ZonMw en een bijdrage van de gemeenten in onze regio, een initiatief om een brug te slaan tussen (ex-)dak- en thuisloze mensen en de buurt.

Hiervoor bundelen MO Den BoschFarent Sociaal WerkAlianco, Samen Sterk zonder Stigma en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht hun krachten. Samen met (ex-)dakloze mensen, ervaringsdeskundigenwijkbewoners en professionals die beroepsmatig in de wijk actief zijn, gaan wij in een Ontwikkelwerkplaats onderzoeken hoe we vooroordelen kunnen verminderen en contact met de buurt kunnen normaliseren. 

DAKLOZEN DELEN HUN ERVARINGEN

In de Ontwikkelwerkplaats ontwikkelen en organiseren we bewustwordingsbijeenkomsten voor bewoners en professionals in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst delen mensen die dakloos zijn geweest hun ervaringen met dakloosheid én vertellen ze hoe het is om daarna weer te gaan wonen in een nieuwe wijk. Waar liepen zij tegenaan? Wat hebben zij nodig van buurtbewoners? En wat hebben buurtbewoners nodig?

Deelnemers aan de bijeenkomsten leren wat het betekent om te leven met een achtergrond van dakloosheid en kunnen vragen stellen over het omgaan met situaties die zij moeilijk vinden. We onderzoeken tussentijds of de bijeenkomsten daadwerkelijk leiden tot meer begrip, beter contact en destigmatisering en passen de bijeenkomsten waar nodig aan. Op basis van onze bevindingen ontwikkelen we een draaiboek voor de bijeenkomsten dat na afloop van het project in alle regiogemeenten (en ook daarbuiten) kan worden gebruikt. We hopen daarmee bij te dragen aan een ‘zachte landing in de wijk’ voor heel veel (ex-)dakloze mensen die weer zelfstandig gaan wonen!

MEER LEZEN?

Het project ontwikkelwerkplaats ‘zachte landing in de wijk’ wil onderzoeken hoe vooroordelen over dakloze verminderd kunnen worden en contact met de buurt kan worden genormaliseerd. Kom meer te weten over het project!