In de GGZ

Nascholingsartikel in PsyXpert: Destigmatiserend werken in de ggz

Ggz-professionals spelen een belangrijke rol bij destigmatisering. Een nascholingsartikel in PsyXpert biedt kennis daarover én een extra focus op de praktijk met concrete handvatten voor destigmatiserend werken in de ggz.

Stigmatisering binnen de ggz omvat bijna een kwart (22,3%) van alle stigma-ervaringen bij ggz-cliënten. Cliënten voelen zich onder andere minder geaccepteerd, ervaren dat zij incompetent geacht worden en dat zij vaak als agressief worden beleefd of ingeschat.

DESTIGMATISEREND WERKEN MET CLIËNTEN

Vanwege hun positie als experts kunnen ggz-professionals een bijdrage leveren aan destigmatiserend communiceren over psychische aandoeningen. In hun eigenlijke werk bij diagnostiek en behandeling kunnen zij bijdragen aan de vermindering van de gevolgen van (zelf)stigma door er alert op te zijn, zo nodig behandeling aan te bieden en mensen via empowerment te ondersteunen bij het vergroten van hun stigmaweerstand.

REFLECTIE

Het bewaken van de gelijkwaardigheid in de behandelrelatie is van groot belang voor de kwaliteit van het contact en van de behandeling. In hoeverre ben je je bewust van je eigen mogelijk belemmerende attitudes? Reflectie hierop maakt je sensitiever voor stigma. Persoonlijke reflectie op je eigen gedrag en handelen kan vervolgens aanleiding zijn om (tegengaan van) stigma binnen het team te bespreken.

LEERDOELEN ARTIKEL

Na het lezen van het artikel:

  • Ken je de achtergrond van stigmatisering van mensen met psychische aandoeningen.
  • Ken je de belangrijke aspecten van stigma in de ggz en de daarbij betrokken processen.
  • Ken je belangrijke ingrediënten en handvatten voor destigmatiserend werken.
  • Ken je interventies ter vermindering van (zelf)stigma en stigma in de hulpverlening.
  • Ben je je bewust van de grote impact van (zelf)stigmatisering op het herstel en functioneren van cliënten en de urgentie om het aan te pakken.
  • Zie je in dat ggz-professionals een eigen rol hebben bij (de)stigmatisering in voorlichting en educatie, in de behandeling van de cliënt, in contact met collega’s en binnen de eigen organisatie.

LEES HET ARTIKEL

Het nascholingsartikel ‘Destigmatiserend werkend in de GGZ’ is geschreven door dr. Alan Ralston, prof. dr. Jaap van Weeghel, drs. Nicole van Erp, drs. Gerdie Kienhorst, dr. Suzan Oudejans en drs. Luca Koppen. Het volledige artikel is verschenen in PsyXpert, nascholingsmagazine over psychotherapie, editie 2020-1 (alleen toegankelijk voor abonnees). Ben je psychiater, klinisch psycholoog, NVP-lid of Eerstelijnspsycholoog NIP? Dan kun je de bijbehorende e-learning vinden op www.psyxpert.nl en 1 PE-punt behalen.