In de wijk

‘Een eerste stap naar een wijk zonder stigma.’

Gerdien Rabbers

Bewust worden van vooroordelen en van de eigen benadering richting iemand met een psychische kwetsbaarheid. Dat waren enkele uitkomsten van de bijeenkomsten die Samen Sterk organiseerde voor het project ‘In de wijk’. In het onlangs verschenen WMO-magazine zet Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk, de impact van de bewustwordingsbijeenkomsten uiteen. ‘Het is een eerste stap naar een wijk zonder stigma.’ 

Contact leggen of krijgen met mensen met een psychische aandoening is vaak moeilijk. Gedrag van psychisch kwetsbaren wordt door onwetendheid niet goed begrepen, ze worden daardoor vermeden en onvriendelijk bejegend. Nu veel mensen in de wijk wonen (vanwege transities in de zorg) is inclusie meer aan de orde dan ooit. Iedereen moet zich in de wijk thuis kunnen voelen. Daarom startte Samen Sterk in 2017 het project ‘In de wijk’: het wil stigmatisering in de woonomgeving tegengaan 

ESSAY IN WMO-MAGAZINE DOEN

In het onlangs uitgebrachte WMO-magazine Doen verscheen een essay van Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma, waarin ze uiteenzet hoe wijkbewoners/buren, vrijwilligers en professionals van woningcorporaties, welzijnswerkers en consulenten van sociale wijkteams meer kennis opdeden over stigmatisering

 

Onder meer door middel van tips en tools en praktijkvoorbeelden kregen de deelnemers meer begrip voor gedrag van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook leerden ze hoe ze op een gelijkwaardige manier contact kunnen leggen met buurtgenoten met een psychische kwetsbaarheid. 

“Ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma (mensen met eigen ervaring met psychische kwetsbaarheid die getraind zijn om op reflectieve wijze hun eigen ervaringen te delen en in te zetten) deelden hun ervaringen en gingen in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. Lastige onderwerpen die speelden bij buurtbewoners waardoor zij zich zorgen maken of zich ergerden, werden niet geschuwd. Bijvoorbeeld: Wat kan er aan de hand zijn met je buurman die nooit opendoet? Of met die mevrouw die alle duiven voert? Hoe pak je het aan als iemand verward is of schreeuwt op straat? Ambassadeurs deelden hoe schaamte en angst hun leven beïnvloedt. Ook gaven zij advies hoe zij zelf het liefst behandeld willen worden door buren of professionals op momenten dat zij overlast geven of zorgwekkend gedrag vertonen”, is in het artikel te lezen.