In de GGZ

Honest, Open and Proud (HOP)

HOP is ontwikkeld door onderzoeksinstituut NAMI-Chicago onder leiding van Patrick Corrigan en Robert Ludin. In Amerika is de training geregistreerd als evidence based. Onderzoeken daar hebben aangetoond dat de HOP-training mensen met een psychische aandoening enorm kan empoweren en het zelfstigma doet verminderen.

Aangezien het verminderen van zelfstigma een belangrijke doelstelling is van het project ggz zonder stigma, heeft Samen Sterk HOP naar Nederland gehaald. De training is volledig vertaald naar de Nederlandse context. In mei 2017 was Patrick Corrigan in Nederland en heeft een twintigtal ambassadeurs, supporters en ggz-professionals opgeleid tot HOP-facilitator (trainer). Samen Sterk zonder Stigma kreeg de gelegenheid Corrigan te interviewen over zijn werk en zijn visie.

Hoe ziet een HOP-training er uit?

De HOP-training kan op verschillende manieren gegeven worden, maar de meest voor de hand liggende vorm is 3 bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur met minimale deelname van 6 en maximale deelname van 8 personen. De HOP-training wordt gegeven door twee HOP-facilitators.

Een facilitator is altijd een persoon die zelf ervaring heeft gehad met een psychische kwetsbaarheid. In de eerste les wordt aandacht besteed aan het afwegen van de voor- en nadelen van openheid. In les twee wordt gekeken naar de verschillende manieren van openheid die er zijn en naar wie je open bent/kunt zijn. In de derde les staat het vertellen van je eigen (herstel)verhaal centraal. In alle lessen wisselen verschillende interactieve activiteiten elkaar af, om na de derde les te zijn gekomen tot je eigen strategie in openheid (vertel je het en zo ja, aan wie en hoe). Daarnaast kan er eventueel een vierde terugkombijeenkomst georganiseerd worden (afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid van de deelnemers). In deze bijeenkomst staat het thema zelfstigma centraal.

Voor de training is een hand- en werkboek beschikbaar. Daarmee zal tijdens de training en ook thuis gewerkt worden. Tot slot zullen de deelnemers tijdens de training (op verschillende momenten) vragenlijsten invullen, waarmee de effecten van de training gemeten kunnen worden. Wanneer de deelnemer tijdens alle drie de bijeenkomsten aanwezig is geweest, ontvangt hij/zij een deelnemerscertificaat.

Meer weten?

De trainingen worden gegeven voor HOP-facilitators, vaak binnen een ggz-instelling, herstel- of zelfregiecentrum. Wil je de HOP-training volgen of wil je HOP-facilitator worden? Neem dan contact op met Kenniscentrum Phrenos. Zij hebben de coördinatie van de HOP-training overgenomen van Samen Sterk zonder Stigma.