In de GGZ

Handreiking: implementatie van destigmatisering in de ggz

Destigmatisering in de ggz. Dat is waar de handreiking die je hier kan downloaden aan gaat bijdragen. Deze handreiking voor de implementatie van destigmatisering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt houvast voor iedereen die hier het belang van inziet en ermee aan de slag wil. Het helpt je om op een gestructureerde manier te werken aan destigmatisering in alle lagen van de organisatie (en legt uit wat dat inhoudt). Het document is een aanvulling op de Generieke Module Destigmatisering. Waar die voornamelijk inhoudelijke handvatten geeft, heeft deze handreiking een procesmatige aanpak: het biedt stappen om destigmatisering te implementeren in de organisatie.

Waarom deze handreiking?

Destigmatisering binnen de ggz is belangrijk. Dat onderkennen steeds meer ggz- organisaties en –instellingen. Destigmatisering (binnen én buiten de ggz-organisatie) verhoogt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Het maakt dat cliënten sneller en beter herstellen en kunnen meedoen in de maatschappij.

Hoe breng je destigmatisering in de (dagelijkse) praktijk binnen de ggz?

Met die vraag heeft Samen Sterk zonder Stigma zich tussen 2016 en 2021 actief beziggehouden. Binnen verschillende ggz-instellingen vonden in die periode pilots plaats en er is een breed aanbod van tools en interventies ontwikkeld. De implementatie van destigmatisering binnen organisaties is echter complex, zo blijkt. Daarom is er deze handreiking. Met de concrete handvatten kunnen (medewerkers van) organisaties (instellingsbreed) aan de slag: het helpt ze het implementatietraject vorm te geven en de resultaten daarvan te borgen. De handreiking is gebaseerd op de kennis en ervaring die Samen Sterk zonder Stigma tussen 2016 en 2021 opdeed binnen de ggz.

Download (pdf)