Op het werk

Handboek medewerkersnetwerken – Plan van aanpak

Je gaat een medewerkersnetwerk oprichten en bent hiervoor een
plan van aanpak aan het schrijven, dit format gaat je hierbij helpen.
Maak gebruik van de richtlijnen, tips en opzet om een overtuigend
plan te schrijven. Dit format is onderdeel van het handboek
medewerkersnetwerken ‘gezamenlijk inzicht’

Omschrijf de aanleiding voor jullie netwerk.

• Beschrijf wat de huidige situatie is en wat er beter (inclusiever,
duurzamer etc) kan.
• Wat zijn de problemen van de organisatie op het gebied van inclusie
en veiligheid

Doelstelling van jullie netwerk.

• Wat is het doel van het project. Waar wil je naar toe?
• Wat is daarvoor nodig?
• Beschrijf dit doel nauwkeurig zodat het voor de organisatie helder is
waar jullie naartoe werken.

Meer lezen? Download de PDF.

Download (pdf)