Op het werk

Handboek medewerkers–netwerken – Handboek ‘Gezamenlijk Inzicht’

Een medewerkersnetwerk is een platform voor werknemers met gemeenschappelijke ervaringen of kenmerken. Het ontstaat vanuit een gedeelde unieke achtergrond van een minderheid van werknemers binnen een organisatie. Denk aan culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of psychische aandoeningen. Een netwerk geeft je een stem en slagkracht. Uit onderzoek van Aukje Smit in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma blijkt dat het een goed instrument is voor het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer.

Voordelen medewerkersnetwerk

  • Het bevordert diversiteit en inclusie.
  • Het geeft een stem aan de leden van het netwerk.
  • Het maakt iedereen bewust van de verschillen en overeenkomsten tussen de collega’s.
  • Het biedt de mogelijkheid om collega’s met een soortgelijke achtergrond te ontmoeten en ervaringen te delen, ook collega’s met een andere functie of van een andere afdeling.
  • Het zet een (voor jou) belangrijk thema binnen de organisatie breed op de kaart.
  • Medewerkers met een psychische aandoening (een op 6!) voelen zich meer thuis in de organisatie.
  • Medewerkers krijgen informatie om weloverwogen te besluiten wat ze wel of niet willen vertellen aan hun leidinggevende en weten wat er nodig is om goed te kunnen functioneren.

Zes fasen

Op basis van de randvoorwaarden, succesfactoren en knelpunten die in het onderzoek van Aukje Smit naar voren kwamen, ontwikkelden we een praktische handboek. Aan de hand van zes fasen start je een intern netwerk:

1. De voorbereiding: nadenken en keuzes maken
2. Je verhaal
3. Kerngroep vormen
4. Ontwikkelen- en bespreken plan van aanpak
5. Uitvoeren
6. Evalueren, bestendigen & borgen

Bij elke fase lees je welke doelen je behaalt. Daarnaast beschrijven we mogelijke valkuilen. Na elke stap is er een opdracht of extra informatie toegevoegd. Fase 6 bevat voorbeelden van medewerkersnetwerken van andere organisaties waar je inspiratie uit kunt halen.

Download (pdf)