In de media

Gouden Regels

Media hebben grote invloed op de publieke opinie over psychische gezondheid. Samen Sterk pleit voor berichtgeving zonder stigma. Jij als woordvoerder of communicatiespecialist kunt daar aan bijdragen. Lees in de Gouden regels meer over het hoe, wat en waarom.

Voor wie is de tool?

We willen allemaal leven in een wereld die vrij is van vooroordelen en stigmatisering. Dat vraagt om verantwoordelijkheid bij de media, maar ook bij de ‘leveranciers’ van nieuws. Ook jij kunt iets doen: als woordvoerders en communicatiespecialisten bij instellingen, koepelorganisaties of belangenverenigingen zonder stigma communiceren, is de eerste stap gezet naar berichtgeving zonder stigma.

wat wordt er behandeld?

  • Waar houd je rekening mee in jouw communicatie
  • Welke rol hebben experts
  • Over privacy en toch antwoord geven
  • Zet deskundigheid in
Download (.pdf)