In de media

Destigmatisering bij incidenten

Het is niet eenvoudig om destigmatiserend te communiceren als je tijdens een incident in de media onder vuur ligt. Media gaan regelmatig op zoek naar een ‘zondebok’, het risico op reputatieschade voor de organisatie is op zo’n moment groot. Van communicatieprofessionals wordt verwacht dat ze die schade weten te beperken. Dat is een legitieme doelstelling, maar het mag niet ten koste gaan van de reputatieschade bij mensen met een psychische aandoening in het algemeen. Sterker nog: beperking van die reputatieschade zou de eerste prioriteit moeten zijn. Hoe pak je dat aan?

Voor wie is de tool

Deze tool is voor alle communicatieprofessionals die werken in de zorg en te maken hebben met Issue- en crisismanagement.

Wat wordt er behandeld?

  • Wat zijn je prioriteiten
  • Wees bereikbaar
  • Wat als er slachtoffers zijn
  • Wat als er echt iets fout ging
Download (.pdf)