Anders kijken, meer zien

Vijf handen over elkaar.
Vijf handen over elkaar.

Introductie tekst

Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt een psychische aandoening. Uit onwetendheid of door misvattingen plakt de omgeving daar nog een stempel, een stigma, bovenop. Dat kan grote gevolgen of belemmeringen en zelfs discriminatie opleveren.

Samen Sterk zonder Stigma zette het thema op de agenda, ontwikkelde een strategie om stigma tegen te gaan, bouwde netwerken, trainde ambassadeurs, maakte tools en bereikte op die manier enorm veel mensen. Er ligt een hele stevige basis waarmee eenieder aan de slag kan. Samen Sterk is als organisatie opgeheven, op deze website vind je alle aanwezige kennis voor een wereld zónder stigma’s. Want zonder vooroordelen en discriminatie van mensen met een psychische aandoening is het fijner en positiever leven. Voor iedereen. Het begint met anders kijken.
Wat is stigma?

Iedereen kan meedoen

Het hebben van vooroordelen lijkt onschuldig, iedereen heeft ze, echter op basis van vooroordelen gebeurt het dat we groepen mensen buitensluiten en op achterstand zetten. Stigma zorgt ongemerkt voor een barrière bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een baan, een woning en bij het aangaan van vriendschappen en relaties.

Stigma aanpakken is een grootse opgave is. De aanpak en werkwijze Samen Sterk is gericht op het creëren van gelijkwaardig contact tussen mensen met én mensen zonder eigen ervaring én geeft praktische handvatten. Dat draagt bij aan een maatschappij waarin iedereen kan meedoen.

Gerdien Rabbers

Zwijgen mag, vertellen ook!

‘Waarom is stigmatisering problematisch? Omdat van alle mensen met een psychische aandoening meer dan 70% vooroordelen of uitsluiting ervaren. Omdat van al deze mensen tweederde stopt met activiteiten uit angst voor stigma. Omdat zwijgen over iets wat je leven ontwricht eigenlijk niet te doen is. Tien jaar lang werkten we hard aan een wereld zonder stigma zodat iedereen een keus heeft: zwijgen mag maar vertellen wat je overkomt mag ook! Psychische problemen zijn onderdeel van onze maatschappij. Het gaat om een op de vijf mensen. Die om niet meer vragen dan begrip en ruimte om mee te doen.’

Gerdien Rabbers

Directeur Samen Sterk zonder Stigma

Destigma­tisering: onze aanpak

Stigma’s verdwijnen niet zomaar. Dat vraagt om maatwerk. En je moet het samen doen. Samen Sterk zonder Stigma heeft een aanpak ontwikkeld die is toegesneden op de situatie, vraag en cultuur van een specifiek domein.

Onze aanpak