Onze aanpak

Hoe pak je vooroordelen en stigma’s aan?

Vooroordelen over mensen met een psychische aandoening zitten ingebed in onze samenleving. Hoe doe je dat: een samenleving veranderen? Het is geen exacte wetenschap, er bestaat niet één oplossing.

Ons stappenplan

Een wereld zonder stigma is een grootse verandering. Dat krijg je niet voor elkaar door hier en daar iets anders te doen. Op elk niveau van organisaties, in elk facet moet destigmatisering aandacht krijgen. Wij hebben de verandering vertaald naar een aanpak in een overzichtelijk stappenplan. Dit zijn de stappen:

Stap 1. Urgentie en draagvlak creëren

Veranderingen maak je samen. Zorg er daarom voor dat binnen de organisatie draagvlak ontstaat voor destigmatisering, door de urgentie hiervan aan te benoemen. Maak ook bespreekbaar dat het slagen van het stappenplan een gedeelde verantwoordelijkheid is. Als mensen commitment voelen, wordt de samenwerking sterker.

Stap 2. Een gezamenlijke visie op destigmatisering ontwikkelen

Welke doelen hebben jullie? Hoe is de situatie nu en welke route nemen jullie naar je doel? Met een gedeelde visie weet iedereen hoe jullie ervoor staan en waar jullie naartoe willen, binnen de context van jullie organisatie. Zo kan iedereen zich daaraan houden.

Stap 3. Een implementatieplan ontwikkelen en daarover communiceren

Zo gaan jullie dit aanpakken en zó gaan jullie hierover communiceren binnen de organisatie. Daarbij kunnen jullie natuurlijk goed gebruikmaken van de tools en methodieken van Samen Sterk. Het is essentieel om mensen handelingsperspectief te bieden: wat moeten we anders doen en hóe gaan we dat doen? Hoe praktischer, hoe beter.

Bekijk onze tools.

Stap 4. Monitoren, evalueren en borgen van de resultaten

Zorg dat destigmatisering (en het effect hiervan) meetbaar is binnen de organisatie. Onderdeel van deze fase is ook het delen van successen: wat gaat er al goed? Zo blijven mensen beter gemotiveerd om het nieuwe gedrag vol te houden en de veranderingen te bestendigen.

Welke tools gebruiken we?

Onze tools zijn geen op zichzelf staande ‘wondermiddelen’, maar bieden handvatten bij het implementeren van destigmatisering in de jullie organisatie, volgens bovenstaande stappen.

Bekijk onze tools.