Op school

Hokjesdenken (groep 7/8 / klas 1/2)

Anderen indelen in hokjes is heel menselijk. Samen met de leerlingen gaat de leerkracht de klas indelen in hokjes. Wat blijkt? Het is eigenlijk best raar om iemand op basis van een kenmerk in een hokje te plaatsen. Je gaat leerlingen dan ook vragen of ze uit hun hokje durven te stappen. En of ze willen kiezen voor andere, passende hokjes. Samen ga je op zoek naar overeenkomsten.

Voor wie is de tool bedoeld?

Er is een versie van Hokjesdenken voor groep 7 en 8 van de basisschool en een versie voor de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ook ouders en leerkrachten kunnen meedoen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Door persoonlijke stellingen kunnen leerlingen laten zien wie zij zijn en komen ze erachter hoeveel ze eigenlijk gemeen hebben. De verschillen die er wél zijn leren ze te ontdekken en te waarderen.

De download bevat een lesbrief met handvatten en alle benodigdheden voor VO en PO.

Download de tool (.zip)