Hier staan wij voor

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin aandacht is voor psychische verschillen en psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen maken we mensen bewust van stigma’s en de impact ervan.

Gelijke rechten

In artikel 1 en 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties staat, vrij vertaald: ‘we zijn allemaal vrij en gelijkwaardig en worden op dezelfde manier behandeld’ en ‘de rechten gelden voor iedereen ongeacht de verschillen’. We gaan ook uit van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is en er een verbod is op discriminatie op welke grond dan ook. Gelijke rechten, gelijke kansen voor iedereen. Met en zonder psychische aandoening.

Verandering is mogelijk

Onze ambitie: laten zien dat verandering mogelijk is en uitleggen hoe je dat doet. De resultaten: een betere gezondheid en welbevinden van mensen met een psychische aandoening en hun omgeving én minder zorg- en maatschappelijke kosten.